Jūs esat šeit: Ziņas. VAAD izdevis jauno augu aizsardzības līdzekļu sarakstu

VAAD izdevis jauno augu aizsardzības līdzekļu sarakstu

E-pasts Drukāt PDF

Izdots ikgadējais Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) izdevums "Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2013". Šajā izdevumā Jūs varat atrast informāciju par augu aizsardzības līdzekļiem, kuri ir Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā uz 2013.gada sākumu, par to lietošanu, arī par lietošanas ierobežojumiem.

Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts visu laiku mainās, jo tiek reģistrēti gan jauni līdzekļi, gan anulētas veco augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas, kā arī noteiktas izmaiņas atsevišķu reģistrētu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas nosacījumos, tādēļ jaunākā informāciju par izmaiņām Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā  atrodama VAAD mājaslapā: http://www.vaad.gov.lv.

Izdevums pieejams arī elektroniskā formātā VAAD mājaslapā: Sākums > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība

http://www.vaad.gov.lv/sakums/aktualittes/iespieddarbi.aspx

Par saraksta iegādi: „Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu 2013” var iegādāties VAAD Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļā Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, otrā stāvā, tel. 67185479 vai 67185481.

  • Ja vēlaties iegādāties 10 un vairāk sarakstu, iepriekš vēlams piezvanīt.
  • Par rēķina izrakstīšanu sazinieties ar VAAD Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļu Rīgā vai reģionālajām nodaļām vai ierodieties personīgi.

Saraksta cena: Ls 2,50 + Ls 0,53 (PVN 21%) = Ls 3,03

Lai saņemtu izdevumu, pircējam VAAD kontā jāieskaita Ls 3.03, un pēc tam, uzrādot maksājuma uzdevumu, var saņemt sarakstu.

Rekvizīti:

Valsts augu aizsardzības dienests
Juridiskā adrese - Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV-1006
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000042982
Valsts kase reģ. Nr. 90000050138,
Konts Nr. LV47TREL2160320005000
Valsts kase, kods TRELLV22

 

Maksājuma mērķis rakstīt: Par LR reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu 2013.g. Ieskaitīt kodā 21360.

Plašāku informāciju var iegūt pie Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālo nodaļu inspektoriem vai Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļā tālr. 67185479 vai 67185481.

Informāciju sagatavoja:

Dace Ūdre

Valsts augu aizsardzības dienests