Gudrs sakņu dārzs

Drukāt

Nikolaja Kurdjumova grāmata “Gudrs sakņu dārzs” atšķiras no ierastajām dārzkopības grāmatām ar stilu un autora nostāju dārzkopības jautājumos. Lai arī N. Kurdjumovs ir prakstizējošs dārznieks ar augstāko izglītību šajā nozarē, viņš savu darbu nebalsta uz vispārzināmiem dārzkopības standartiem, bet meklē jaunas idejas un risinājumus.

 

Daļa viņa ieteikumu pēc būtības ir daudzu sen aizmirstu paņēmienu un metožu apkopojums, ko savulaik par nevērtīgiem padarīja kolektīvā saimniekošana un dzīšanās pēc ātras un vieglas peļņas. Komposta veidošana un izmantošana, augsnes rijolēšana, augu saderība un augu sekas ievērošana, bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi – tās visas ir sen zināmas, bet veiksmīgi aizmirstas metodes, ko Latvijā joprojām izmanto pieredzējuši dārzkopji.

Īpašas uzmanības vērts ir autora stils. Grāmatā ir daudz filozofisku atkāpju, kas var izrādīties visnotaļ noderīgas ne tikai sakņu dārza veidošanā, bet arī citās ikdienas situācijās.

Vairāku dārzeņkopībai veltītu grāmatu autore, Bulduru Dārzkopības vidusskolas dārzeņkopības skolotāja Eleonora Mārciņa, uzskata, ka grāmata var noderēt ne tikai amatieriem, bet arī profesionāļiem:

“Nikolajs Kurdjumovs lasītājiem piedāvā visai īpatnēju izdevumu, kas it kā oponē klasiskajām zinātnes un izplatītākajām audzēšanas metodēm, un tai pašā laikā tuvina augšanas apstākļiem dabā. Grāmata noderēs ne tikai amatieriem, dažas atziņas noderēs arī profesionāļiem – tiem, kas vēlas izmēģināt ko jaunu, netradicionālu. Autors īpatnēji cenšas pārliecināt, kāpēc jāķeras pie jaunumu ieviešanas, pārmaiņām, skaidro, kā pārvarēt nevēlēšanos ieviest jauno. Viņš  uzsver, ka vēlamais iegūstamais rezultāts ir jāvizualizē un tad jāizstrādā taktika tā sasniegšanai, neaizmirstot galveno mērķi – ja tas tiek darīts darbu atvieglošana, tad tas arī jāizvirza kā galvenais.

Grāmatā tiek uzsvērts, ka mēs neesam Dabas valdnieki un noteicēji pār to, tāpēc arī augsnes auglību neradām mēs, bet tajā esošie dzīvie organismi,  mums tikai jāsekmē vai vismaz nav jātraucē to darbībai.

Svarīgākās atziņas :

-    augsnei jābūt pietiekami irdenai  (to sekmē augsnē esošie mikroorganismi un augu saknes);

-    augsnei ir svarīgs pastāvīgs mitruma un organikas nodrošinājums;

-    iepriekšējo faktoru nodrošināšanu sekmē sekla augsnes strādāšana, netraucējot dabīgo augu sakņu radīto struktūru un neskartā augsnes slānī esošos dabīgos procesus;

-    jāiemācās efektīvāk izmantot dabīgo augu barošanās sistēmu, izmantojot gaisā, nokrišņos un augsnes dziļākajos slāņos esošos barības elementus;

-    jāvēro augi, jāseko to labsajūtai, jāizprot un jāanalizē gan dabīgi notiekošie procesim gan sava darbība.

Piedāvātās atziņas mijas gan ar detalizētiem padomiem un visai sīkiem izskaidrojumiem, gan ar nedaudz sarežģītāku izklāstu, kas prasa priekšzināšanas bioloģijā, piemēram,  2. nodaļā par augsnes auglības veicināšanu. Daudzi līdz šim nav izpratuši daudzus augsnē un vispār dabā esošos dabīgos procesus –  šajā grāmatā rodami  līdz šim nepamanīti skaidrojumi it kā sarežģītiem procesiem. Padomiem var  ticēt un sekot ieteikumiem bez domāšanas iesācēji amatieri, taču  arī pieredzējušiem profesionāļiem noderēs svarīgas atziņas par pareizu augsnes auglības uzturēšanu un augu barošanu. Vai pielietot visus ieteikumus, vai tikai daļu no tiem, vai salīdzināt ar savu pieredzi, tas ir pašu lasītāju ziņā.”

Galvenā atziņa, ko sniedz grāmata “Gudrs sakņu dārzs” ietverta jau tās ievadā: “Grāmata vispirms ir par to, kā minimizēt neproduktīvu darbu un palielināt jūsu personisko brīvību.” Kā, neesot “darbaholiķim”, gūt panākumus un kā audzēt dārzeņus bez spēka izsīkuma un lielas piepūles.

Pat ja jums nav vēlmes, kaut ko mainīt, noteikti izlasiet. Varbūt, tomēr noder. Bet ja nē, būsiet vismaz šo to no jauna uzzinājuši.