Žurnālā "MAZDĀRZIŅŠ" aprīlī lasiet

Drukāt

Dārzkopju aprīļa rūpes

Dārza darbu kalendārs

Zirņu audzēšanas ābece

Agrotehnika, šķirnes, slimības un kaitēkļi, zirņu ēdieni.

Dārza rota – fritilārijas

Stādīšana, saderība ar citiem augiem, šķirnes. (sākums februāra numurā)

Ciemojamies slieku fermā

Kas ir humuss un kā tas top.

Jaunumi BIOEFEKTA plauktos.

MAZDĀRZIŅA KRĀTUVĪTE