Nokia šogad plāno laist tirgū bioloģiski noārdāmu mobilo tālruņu modeļus

Drukāt
Nolūkā mobilos tālruņus padarīt draudzīgākus videi, Nokia šogad gatavojas laist klajā aptuveni 40 jaunus "zaļo" tālruņu modeļus.

Turklāt uzņēmums plāno izmantot bioloģiski noārdāmus telefonu paneļus un otrreizējā pārstrādē izmantojamus akumulatorus, jo tie satur mazāk toksisku materiālu.

Uzņēmums pauž viedokli, ka tad, ja mobilo tālruņu ražošanā izmantotu biomateriālus, piemēram, polilaktīdskābes (PLA) plastmasu un citus materiālus uz augu vai biomasas bāzes, tas palīdzētu būtiski samazināt neatjaunojamo materiālu izmantošanu.